Volgen

Website aanvraagformulier

Voor wie is dit artikel bedoeld?
In dit artikel staat informatie ten behoeve van het plaatsen van een aanvraagformulier op uw website en de verwerking van gegevens die klanten via dit formulier inzenden.

Voorbereiding
Het plaatsen van het formulier op uw website vereist enige HTML kennis en u dient toegang te hebben tot de bronbestanden van de website m.b.v. bijvoorbeeld FTP of het website beheersysteem (CMS) gebruikt, zoals bijvoorbeeld WordPress. Raadpleeg de handleiding van het door u gebruikte CMS.

Daarnaast dient u reeds artiesten op uw planningskaart (menu Systeem, Bestanden, Planningskaart indelen) te hebben ingedeeld.

Velden en instellingen
In de applicatie instellingen van Artwin Professional kunt u bepaalde velden uitschakelen en extra velden toevoegen. U vind deze instellingen in het menu Systeem, APplicatie instellingen... op het tabblad Artwin Connect, open de groep "Requestform".


Formulier op uw website plaatsen
Het formulier is een webpagina op de volgende locatie op uw Artwin Connect server: https://[uw artwin connect server adres]/request/

Kijk in het menu Systeem, Applicatie instellingen wat uw Artwin Connect server adres is of neem contact op met uw systeembeheerder of Artwin Software.

Header code
Kopieer en plak de onderstaande code net onder het <body> element:

<script type="text/javascript">
function rCDI(that, dom) { var ifr = that; window.addEventListener('message', function(event) {
if(event.origin !== dom) return; if(isNaN(event.data)) return; var hgt=parseInt(event.data)+20;
ifr.height=hgt+'px'; },false); }
</script>

Iframe code
Pas het adres in de onderstaande code aan en plak deze op de pagina waar u het formulier wilt plaatsen:

<iframe onload="rCDI(this, 'https://[uw artwin connect server adres]'" border="0" style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;border:none;" allowtransparency="true" src="https://[uw artwin connect server adres]/request/">

Taal formulier
De bezoeker kan zelf de taal van het formulier instellen op Nederlands, Engels of Duits. U kunt de "setlanguage" get-variabele meegeven in de iframe "src" property. De beschikbare waarden zijn momenteel voor Nederlands: "nl", Engels: "en" en Duits: "de". De iframe code voor Engels wordt dan als volgt:

<iframe onload="rCDI(this, 'https://[uw artwin connect server adres]'" border="0" style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;border:none;" allowtransparency="true" src="https://[uw artwin connect server adres]/request/?setlanguage=en">

Uw website ontwikkelaar beschikt over de benodigde kennis om get-variabelen toe te voegen aan de scr-property van een iframe.

Artiest voorselecteren in de artiest-"keuze lijst"
Als u vanaf een pagina van de artiest op uw website verwijst naar het boekingsformulier, is het mogelijk om deze artiest voor te selecteren in de keuze lijst. Hiervoor dient het item nummer van de artiest, zoals die bekend is in uw Artwin professional adressenbestand, op te geven in de "setitem" get-variabele in de src-property van de iframe.

uw website ontwikkelaar zal dus een voorziening moeten treffen in de database van de website waardoor de referenties van de artiest kunnen worden gematched met de item nummers in uw Artwin professional adressenbestand. Uw website ontwikkelaar beschikt over de benodigde kennis om extra velden aan te maken in de database van uw website, zodat dit gerealiseerd kan worden.

Ter ondersteuning een voorbeeld van een voorgeselecteerd item en waarin de standaard taal op Duits wordt ingesteld:

<iframe onload="rCDI(this, 'https://[uw artwin connect server adres]'" border="0" style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;border:none;" allowtransparency="true" src="https://[uw artwin connect server adres]/request/?setitem=3223&setlanguage=de">


Aanvragen behandelen
Recht in de toolbar van uw Artwin administratie worden het aantal nieuw binnengekomen aanvragen weergegeven. Klik op de button om de aanvragenlijst te tonen. Dubbelklik een regel om de aanvraag in te vullen in het boekingsvenster.

Het programma zal proberen de opgegeven gegevens te matchen met reeds bestaande gegevens in uw adressenbestand. Dit gebeurd op basis van het opgegeven e-mail adres of land, postcode en huisnummer combinatie. Als er niet gevonden wordt zullen de gegevens gebruikt worden om nieuwe adressen voor de opdrachtgever en/of locatie aan te maken.
Het programma toont een venster voor de opdrachtgever waarin om een actie van u gevraagd wordt. Kies [NIEUW] om een nieuw adres aan te laten maken. U dient zelf even in uw adressenbestand te raadplegen om na te gaan of de opdrachtgever niet al voorkomt.

Aanvraag opslaan
Als u alle gegevens heeft controleert kunt u de boeking met de Opslaan knop opslaan en verdere actie ondernemen. Standaard wordt een boeking met de status "Optie" opgeslagen en kunt u een optiebevestiging per e-mail aan de klant sturen.

Aanvraag verwijderen
Als u de ingezonden aanvraag niet wilt verwerken, kunt u de aanvraag met de Verwijderen knop in het boekingsvenster verwijderen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen